Kezdőlap » Konspirációk – 1. rész – Melódia, amit senki sem hall

Konspirációk – 1. rész – Melódia, amit senki sem hall

írta Árpád
2 megtekintések

Az emberiségnek mindig is régi vágya volt megérteni a Földön észlelhető jelenségeket, mint amilyen a villámlás, a forgószelek, vagy éppen a földmozgások. A katasztrófák elkerülése végett és az emberi beképzeltség eredményeképpen pedig mindenekfelett vágyta a hatalmat a természet erői felett. Megszelídítette a tüzet, meg hódította a tengereket, és meglovagolta a szelet, hát miért is ne irányíthatná a többit is, miért is ne irányíthatna mindent, akár még fajtársait is? Sokszor mondták: akinél a tudás, annál a hatalom…
A Japánt (és újabban Mianmart) sújtó szörnyű földrengések hírére ismét szárnyra kaptak a híresztelések egy különleges eszközzel kapcsolatban, amelyet tulajdonosai ártalmatlan megfigyelő eszközként prezentálnak, míg az összeesküvés elméletek megszállottjai a tömeges tudatmódosítás mindent elsöprő fegyverét látják benne, sőt ennél is többet: egy eszközt, mellyel befolyásolhatóak a hurrikánok és földrengések… előidézhetőek szinte bárhol a Földön…. Ezen eszköz neve: HAARP (Hárfa).

1. Fejezet: Tudattágítás

Kezdjük az alapoknál, az elmélet szerint van egy minden élőlényt összekapcsoló erő , amely egyesek szerint maga a Föld tudata. Ismerkedjünk meg a Gaia-elmélettel!

Gaia-elmélet / Gaia-hipotézis / Gaia-teória

A Gaia-elmélet egy ökológiai elmélet, melynek lényege, hogy a Föld bolygó összes élő és élettelen része egy szorosan összefüggő rendszert alkot, amely rendszer homeosztatikus működésű, azaz képes fenntartani létezésének feltételeit. James Lovelock definíciója szerint Gaia a Föld bioszféráját, atmoszféráját, vizeit és földjeit magába foglaló komplex egység; kibernetikai rendszer, mely maga képes a földi élethez szükséges optimális fizikai és kémiai környezetet kialakítani/fenntartani. Az elmélet az élő és nem élő organizmusok kényes és egymásra ható, ideális életfeltételekre törekvő egységét mutatja be.

Egyes állítások még ennél is tovább mennek, Gaia tudatos élő organizmus, egységes tudat, melyet a Földön élő minden élő és élettelen egysége. Hogy van-e az elméletben igazság az kétséges, egész addig, amíg szóba nem kerül a Schumann hullám, amely egy az egész bolygót átható állandó rezgés.

Schumann-frekvencia

A földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7.8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). Ennek a természetes elektromágneses rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget.
A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, melyek az álom és ébrenlét határán jelentkeznek a hippokampuszban.
Mint később kiderült, a Schumann-hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.
Forrás: Vitalland

A német fizikus, Winfried Otto Schumann által 1952-ben felfedezett Schumann-hullám (7.83 Hz.) viszont egy figyelemre méltó szakaszt jelöl az említett frekvencia-skálán. Villámlás alkalmával jön létre, több más frekvenciával együtt. Villámok táplálják és modulálják. Az emberre inkább nyugtató hatással van, mintsem felizgassa őt. Ezen a frekvencián indul be a viszonylagosan mély önkívületi állapot. Szembetűnő, hogy ez a frekvencia, amire a bioritmust is visszavezetik, egybeesik földünk rezonancia-frekvenciájával. Ezt a jelenséget Nikola Tesla, horvát fizikus fedezte fel a 20. század elején (amikor a vezetőmentes energiaátvitellel kísérletezett). Ilyenkor egy olyan mátrixról beszélünk, ami a „föld minden életjelenségére érvényes”. Ez a frekvencia nyilvánvalóan ideális feltételeket biztosít, és minden életforma fejlődésére előnyösen hat. A Schumann-frekvencia egybeesik a szervezet különböző ritmusaival (relaxáció), de ugyanakkor ideális bázisul szolgál gyors reakciók számára is, mint például a sebek gyógyulása, és a tanulás. Összefüggésben van a tudati állapotokkal és a lélek rezdüléseivel. Kapcsolatban van az érzelmekkel, az érzékeléssel, a felfogással. Kiindulópontja a stressz feloldásának, az önkívületi állapotnak, a hipnózisnak, a meditációnak, az álmok megélésének.
Forrás: Mommo

Ez a 7.83 Hz -es elektromágneses mező, alapvető tényezője természetes környezetünknek, az élet frekvenciájának is nevezik. A NASA kutatásai is kimutatták, hogy a világűrben a Schumann hullámok hiánya jelentősen károsította az űrhajósok egészségét (ezért az űrhajókba a 60-as évektől Schumann rezonátorokat építettek), vagyis a 7.83 Hz-es hullámra, az élethez szükség van! Azonban ennek a hullámhossznak a tartós eltérülése, torzulása egy adott helyen, geopatikus stresszt okoz, ami egyebek között gyengíti az immunrendszert. Ha a szervezet a normálistól eltérő frekvencia hatásának hosszabb ideig van kitéve, nem zárható ki a degeneratív betegségek kialakulása sem.  Forrás: Harmonia-wellness

Tehát az előzőeket végigolvasva kijelenthetjük, hogy a Schumann hullám jelentősége nagyobb, mint azt eddig feltételezhette a közvélemény. Azt is beláthatjuk, hogy valójában maga a hullám létezése és jelentősége a bizonyíték a Gaia-elmélet hitelességére: valóban létezik egy mindent összehangoló rendszer a természetben, vagy ha jobban tetszik az egész bolygón. Egyes tudósok nem vetik el a lehetőségét, hogy maga a Schumann-hullám az egyik oka a Földön kialakult életnek is. Továbbgondolva és feltételezve ha mindez igaz, akkor ezek a hullámok jelentős részei a Föld idegrendszerének, hasonlóan a Golf-áramlatokhoz vagy a Jet stream szelekhez, melyeket ezért joggal nevezhetünk a Föld vérkeringésének is.
A tudomány az utóbbi időben olyan területeken is nagy áttöréseket ért el, amelyek a részecskékkel és természetükkel foglalkoznak. A szakvélemény szerint a fizikai vagy anyagi sík alapvető építőelemei, az atomoktól is léteznek kisebb egységek, ezek pedig az ún. húrok. A sokat vitatott húrelmélet pedig felveti a lehetőségét, hogy minden fizikai és biológiai alapkő valójában hullám természetű… Azt idáig is tudtuk, hogy az fizikai testek mindegyike rendelkezik saját rezgéssel, rezonanciával, de ezek szerint az egész bolygónak is megvan a saját rezonanciája és ezek összessége kölcsönhatásban áll.

A hullám egyik jellegzetessége, hogy modulálható. Az egyszerű éterbe közvetített hullámokra vannak „ráültetve”, rámodulálva a tv és rádió műsorok. Megfelelő eszközökkel lépessek vagyunk ezek vételére. Amikor már unjuk Mounikát és Jáksójékat, egyszerűen kihúzzuk a falból a dugaszt és ezzel el is intéztük a zavaró tényezőket, de gondoljunk csak bele, mi lenne ha a „tudodkik” képesek lennének a Schumann-hullámot is modulálni, és információkat tudnának vele közvetíteni… A következmények beláthatatlanok lennének. Tudjuk, hogy már régen folynak kísérletek az emberi tudat befolyásolására, elég itt csak megemlítenünk a orosz alvó ügynököket a hidegháború idején. Mi lenne, ha a Föld éltető hullámát használnák fel hasonló céllal? Mindenki gondolkodását befolyásolhatnák, sőt az embereket beprogramozhatnák és innentől kezdve fuccs a szabad véleményformálásnak, mivel mint ilyen nem is létezne egy olyan világban, ahol az emberek elhiszik, hogy elégedettek és boldogok!

Kapcsolódó anyagok:
Gyorsul a Föld rezonanciája…
A Schumann-rezonanciák mint a globális változások jelzőrendszere

2. Fejezet: Játék a hullámokkal

Nikola Tesla neve sokaknak csenghet ismerősen, amelyben semmi meglepő sincs, hisz ő az elektromos energia alapkövének atyja (többfázisú villamoshálózat, váltóáramú motor stb. – 146 szabadalmat jegyeztetett be életében) A horvát származású tudós munkásságának persze rengeteg ambiciózus terv is a része volt. Amerikába költözve Colorado Springsben folytatta kísérleteit, melyek többek között szerepelt a vezeték nélküli energiaátvitel is. Az elmélet szerint az ionoszféra felhasználásaival „mesterséges” villámokat létrehozva a légkörön keresztül juttatta volna el az áramot egyik pontból a másikba :

1899-ben Tesla Colorado Springsben folytatott kísérleteket a drótnélküli energiaátvitellel. Kísérleti berendezéseivel több százezer volt elektromos feszültséget hozott létre, amellyel képes volt mesterséges villámok előállítására is. Rájött, hogy a villámlás mellékjelenségeként rendkívül alacsony frekvenciájú rádióhullámok kerülnek kisugárzásra, amelyek gyakorlatilag akadálytalanul képesek behatolni a földfelszínbe is. Ezzel a felfedezésével megtalálta azt a frekvenciát, amellyel Föld elektromágnesesen rezonál. 40 kilométer távolságból, vezeték nélkül működtetett 200 villanyizzót, és 40 m hosszú mesterséges villámokat keltett, felhasználva az ionoszféra energiáját. Tesla munkáját akkoriban nem támogatta a tudományos közélet, és mivel felfedezéseinek gazdasági hasznát sem látták, munkájához nem talált szponzorokat, így az félbeszakadt.
Forrás: mult-kor

A Wardenclyffe torony megépítésével Teslának három alapvető célja volt:

  1. Világszintű vezeték nélküli kommunikáció létrehozása
  2. Világszintű vezeték nélküli energiaátvitel létrehozása
  3. Egyesült Államokat védő pajzs létrehozása

A Wardenclyffe torony tesztelése viszont jó táptalajt szolgáltatott az ún. „halálsugárral” kapcsolatos elméleteknek is, mivel a tesztelés időpontja egybeesett a orosz Tunguzkában bekövetkezett különös robbanással. Az elméletek szerint Tesla eredeti célpontja az Antarktisz volt, erről tanúskodik az az információ is, miszerint Tesla a tesztelés előtt egyeztet Peary admirálissal is, aki akkortájt indult az Északi Sark meghódítására. Tesla azt kérte az admirálistól, hogy keressen megmagyarázhatatlan, különös jelenségeket is az Északi Sarkon az expedíció során, amely a kísérlet sikerét igazolná…

A kutatók szerint valamilyen (véletlen?) oknál fogva a kísérlet szenvedő alanya az Antarktisz helyett Tunguzka lett. A robbanás ereje becslések szerint a Hirosimai atombomba ezerszerese volt!

A lassan hömpölygő évek alatt a „csillagháborús” tervek egész sorát dolgozták ki a világhatalmak, azért, hogy megvédjék magukat a másiktól és hogy univerzális szuper-fegyvert készítsenek… Aztán a hidegháború lezárásával elérkezett a viszonylagos béke időszaka a világban. Persze ismerjük a kormányokat, nem olyan fából faragták őket, hogy nyugodtan hátradőlve eregessék a fehér galambokat. Ugyebár az atombomba feltalálása és felrobbantása biztonságérzetet adhatott a világhatalmak részére, viszont nem találták egyedül üdvözítőnek meglétét.
A mai világban egyébként is ki akarna nyílt konfrontációt és világháborúkat, amelyek hosszútávon visszavetik a gazdaságot, arról nem is beszélve, hogy kimenetelük a legális technológiák birtokában is kétséges. De tegyük fel, mi lenne, ha senki nem tudná meg, hogy ki kit támadott meg, elvégre is a tökéletes gyilkosság az amikor az balesetnek tűnik, sőt mi több természeti katasztrófának?

5 hozzászólás

terika 2011.03.28. - 19:57

Mikor jön a folytatás?

Árpád 2011.03.28. - 22:30

Hát, ha minden igaz és lesz elég időm és erőm átrágni a sok infót, akkor legkorábban holnap estefele tudom összehozni a 2. részt, melynek címe (talán): Ha a hárfa megszólal, vagy valami hasonló! 😀

Saraswati 2012.03.09. - 16:09

Lesújtó. Talán olyan fél éve kezdtem el nézni erről egy videó sorozatot, szóval nem vagyok jártas a témában, de érdekel, a háttérhatalom, hogy miket okoskodhat.
Azt mondják, bár egyik infó se száz százalékos, hisz mindet ember mondta ki (azokat pedig ki tudja ki fizette le…) s a netről szedjük, szóval: hogy minden éjjel átmossák az agyunkat ezekkel a hullámokkal (ha nem az is ELF-hullámokkal, de hasonlóakkal) sőt, ebéd után is, a pihenő időben sugároznak felénk ilyen sugárzást, talán műholdakról, az űrből, de lehet a földről. Sorolhatnám itt a hallott összeesküvés-elméletes történeteket, de minek is, hisz mindennek a hatalmi rendszernek az a célja, hogy félelmet keltsen, HALÁL-félelmet, s ezt én nem akarom semmilyen formában átadni. – legyünk pozitívak 😀
Kérdés, mi az a többi más manipulatív, vagy más mód, eszköz, amit már rég bevetettek és ma is, naponta bevetnek ellenünk. Bizonyosan van néhány, amit talán mi magunk fogadunk el, nem tudván sokszor, hogy semmi sem az, aminek látszik.

Tesla, bizony, sok minden fűződik az ő nevéhez.

Hozzászólások lezárva.

Kapcsolódó

%d bloggers like this: